ทัวร์โรงงาน

4
5

การประชุมเชิงปฏิบัติการแม่พิมพ์

1
2
3

ห้องปฏิบัติการ

实验室1
实验室2

การประชุมเชิงปฏิบัติการพันธะความร้อน

เวิร์คช็อปการเชื่อมด้วยความร้อน (3)
เวิร์คช็อปการเชื่อมด้วยความร้อน (2)
เวิร์คช็อปการเชื่อมด้วยความร้อน (4)
เวิร์คช็อปการเชื่อมด้วยความร้อน (5)
เวิร์คช็อปการเชื่อมด้วยความร้อน (1)

คลังสินค้า

โกดัง (2)
โกดัง (3)

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องวัตถุดิบ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องวัตถุดิบ (2)
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องวัตถุดิบ (1)

การประชุมเชิงปฏิบัติการการฉีดขึ้นรูปและปลูกผม (ไร้ฝุ่น)

 • เวิร์คช็อป (2)
 • เวิร์คช็อป (3)
 • เวิร์คช็อป (4)
 • เวิร์คช็อป (5)
 • เวิร์คช็อป (6)
 • เวิร์คช็อป (7)
 • เวิร์คช็อป (8)
 • เวิร์คช็อป (9)
 • เวิร์คช็อป (10)
 • เวิร์คช็อป (11)
 • เวิร์คช็อป (12)
 • เวิร์คช็อป (13)
 • เวิร์คช็อป (14)
 • เวิร์คช็อป (15)
 • เวิร์คช็อป (16)
 • เวิร์คช็อป (17)
 • เวิร์คช็อป (18)
 • เวิร์คช็อป (19)
 • เวิร์คช็อป (20)
 • เวิร์คช็อป (21)
 • เวิร์คช็อป (22)
 • เวิร์คช็อป (23)
 • เวิร์คช็อป (24)
 • เวิร์คช็อป (25)
 • เวิร์คช็อป (26)
 • เวิร์คช็อป (27)
 • เวิร์คช็อป (28)
 • เวิร์คช็อป (29)
 • เวิร์คช็อป (30)
 • เวิร์คช็อป (31)
 • เวิร์คช็อป (32)
 • เวิร์คช็อป (33)
 • เวิร์คช็อป (34)
 • เวิร์คช็อป (35)
 • เวิร์คช็อป (36)
 • เวิร์คช็อป (37)
 • เวิร์คช็อป (1)

การวาดรายละเอียดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

 • ห้องอาบน้ำแอร์

  ห้องอาบน้ำแอร์

 • วัตถุดิบ

  วัตถุดิบ

 • การฉีด

  การฉีด

 • การทัฟติ้ง

  การทัฟติ้ง

 • ก่อนการปิดผนึกด้วยความร้อน

  ก่อนการปิดผนึกด้วยความร้อน

 • กระบวนการปิดผนึกความร้อนด้วยกระดาษการ์ด

  กระบวนการปิดผนึกความร้อนด้วยกระดาษการ์ด

 • ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

  ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป